7:19 PM, 25/08/2016

Chuyển mạnh tư duy ngoại giao phục vụ phát triển bền vững

Chiều 25/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện và các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: VGP.Hải Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham dự buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện và các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đã quán triệt đầy đủ các vấn đề cơ bản về nhiệm vụ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, có nhiều phiên thảo luận về nhiều chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới tư duy ngoại giao theo hướng chuyển mạnh trọng tâm và ưu tiên phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoại giao cần tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện chủ động làm tốt vai trò “cầu nối”, tích cực góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng; vận động viện trợ phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, trình độ công nghệ và khả năng thực hiện của các công ty, tập đoàn, cá nhân có dự án hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, qua đó tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính tốt, công nghệ cao, có ý thức bảo vệ môi trường và chủ động ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đầu tư để lừa đảo hoặc có hoạt động phương hại đến lợi ích kinh tế, môi trường, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại cần tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tăng cường phổ biến tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người, các giá trị, bản sắc dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào.

Đồng thời, động viên, khuyến khích, kịp thời đề xuất khen thưởng, tri ân những tổ chức, cá nhân trên thế giới đã tích cực ủng hộ nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày nay, góp phần tăng cường và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam.

Ngành ngoại giao cần quan tâm công tác xây dựng và bảo vệ cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; phát huy sức mạnh của các lực lượng tại địa bàn, xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu quán triệt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Hải Minh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản