3:38 PM, 12/06/2017

Phát biểu của Phó Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 40 năm UNQG UNESCO Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ kỷ niệm 40 năm UBQG UNESCO Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội ngày 12/6.

Phát biểu

của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại

Lễ kỷ niệm 40 năm UBQG UNESCO Việt Nam.

(Hà Nội, ngày 12/6/2017)

 

Kính thưa các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng và Chính phủ,

Thưa các vị Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện, các Tổ chức quốc tế,

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

 

Hôm nay tôi rất vui mừng thay mặt Lãnh đạo Chính phủ đến dự buổi Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí nguyên Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, nguyên Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UNESCO, các vị Đại sứ, khách quý, và toàn thể cán bộ nhân viên các Bộ, ngành đang công tác trong các lĩnh vực thuộc Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, thay mặt Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các vị lão thành, các thế hệ lãnh đạo và các cán bộ nhân viên đã và đang nỗ lực không mệt mỏi đóng góp cho công tác của Ủy ban. Những cống hiến quan trọng đó đã góp phần đưa những tư tưởng lớn và các giá trị tinh hoa văn hóa, khoa học, trí tuệ nhân loại hiện thân bởi UNESCO thành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin, qua đó đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đóng vai trò then chốt trong tiến trình hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với UNESCO, được thể hiện rõ nét nhất thông qua việc triển khai thành công nhiều chương trình của UNESCO tại Việt Nam. Ủy ban đã tranh thủ sự giúp đỡ của UNESCO trong việc tiếp cận với kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các chương trình như Thập kỷ xóa mù chữ, Chương trình giáo dục cho mọi người, thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa, ưu tiên về bình đẳng giới… đã đưa UNESCO đến gần với cuộc sống thường nhật của người dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhiều gia đình, địa phương và cộng đồng dân cư. Các thành tựu của Việt Nam ngày nay có được trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và thông tin đều mang đậm dấu ấn của những người làm công tác UNESCO Việt Nam.

 

Thưa quý vị và các bạn,

Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã phát huy xuất sắc vai trò là cầu nối lịch sử, văn hóa đất nước và con người Việt Nam với thế giới, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế. Ủy ban đã góp phần rất quan trọng trong việc đưa ngoại giao văn hóa trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Những nỗ lực đó cũng đã giúp khơi dậy, khích lệ lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; đồng thời tô đậm và làm phong phú hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc UNESCO tham gia cùng kỷ niệm các danh nhân Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Hồ Chí Minh đã giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được trí tuệ và các giá trị chân - thiện - mỹ của dân tộc Việt Nam. Với 35 danh hiệu đã được UNESCO công nhận và nhiều lần đảm nhận thành công cương vị thành viên của các cơ quan uy tín như Ủy ban Di sản Thế giới, Hội đồng chấp hành UNESCO…, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp, làm phong phú thêm những giá trị tư tưởng, giáo dục, nền tảng văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại; cùng đồng hành với UNESCO trong tiến trình thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Thưa quý vị,

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra mục tiêu “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân- thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Để thực hiện những mục tiêu đó, việc tiếp tục phát huy những giá trị, ý tưởng, nguồn lực của UNESCO thông qua việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với UNESCO đóng vai trò hết sức quan trọng.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, tôi đề nghị Uỷ ban quốc gia UNESCO, các Bộ, ngành, các tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký Ủy ban quốc gia bám sát chủ trương của Đại hội XII, tiếp tục tiếp thu, tận dụng ý tưởng, tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực của UNESCO để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào quá trình phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, cần đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chuyển mạnh từ tham gia sang tư duy chủ động, tích cực đóng góp vào hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển của UNESCO. Trong đó, cần hết sức chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, từng bước tăng số lượng cán bộ của Việt Nam làm việc tại UNESCO, kể cả các vị trí lãnh đạo cao nhất của tổ chức này.

Với thế và lực mới của đất nước sau hơn 30 năm Đổi mới, với lịch sử và truyền thống đáng tự hào 40 năm qua và sự đồng lòng, hỗ trợ của nhân dân cả nước, các bộ, ban, ngành và địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan đại diện ngoại giao, tôi tin tưởng rằng Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, đạt được nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước cũng như đóng góp hiệu quả hơn cho tổ chức UNESCO.

Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế, các thế hệ cán bộ nhân viên của Ủy ban sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc buổi Lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn./.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản