Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị cấp cao ASEAN về phòng chống và cứu trợ thiên tai

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị cấp cao ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai, ngày 18/11/2013.

 

Hội nghị “APEC trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21”

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị "APEC trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Thế kỷ 21".