Nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Geneve

VGP - Bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh về Hội nghị Geneve 1954 nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Geneve.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay.

Không thể vỗ tay chỉ bằng một bàn tay

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội thảo quốc tế "Cải cách kinh tế vì tăng trưởng bao trùm và bền vững: Kinh nghiệp quốc tế và bài học đối với Việt Nam".

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao của Khóa họp lần thứ 25 HĐNQ LHQ

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao của Khóa họp lần thứ 25 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ngày 3/3.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị cấp cao ASEAN về phòng chống và cứu trợ thiên tai

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị cấp cao ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai, ngày 18/11/2013.

 

Hội nghị “APEC trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương của thế kỷ 21”

VGP - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị "APEC trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Thế kỷ 21".