Bổ sung Ủy viên BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế vừa ký quyết định bổ sung ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Ban Chỉ đạo này.

Quy chế hoạt động BCĐ thực hiện thỏa thuận về người di cư tự do biên giới Việt-Lào

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.