Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại.

Xây dựng bệnh viện đa khoa Hải Phòng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa  Hải Phòng - Giai đoạn I (phần sử dụng vốn vay ODA) do Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA (Dự án).

Cải tạo đường nối khu xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng HP

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng để phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh sử dụng vốn dư ODA vốn vay Nhật Bản của dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn 1.

Cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP.HCM

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất Chương trình "Cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Gia hạn Dự án cấp nước và nước thải đô thị

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với nội dung gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2017.

Phê duyệt đề xuất 2 dự án giao thông

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất dự án đầu tư “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Nâng cấp hành lang giao thông Đông Tây Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” vận động nguồn vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư.

Phòng, chống thiên tai sử dụng vệ tinh

(Chinhphu) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung vốn vay ODA của Nhật Bản tài khóa 2016 cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất.

Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Hiệp định vay vốn từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) cho Dự án "Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre" (Hiệp định vay).

Việt Nam tham gia dự án khu vực do UNDP tài trợ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực “Tăng cường thực hiện Chiến lược bền vững biển Đông Á giai đoạn 2” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA).