Điều chỉnh Dự án hỗ trợ phòng, chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam" sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Bổ sung vốn thực hiện dự án về đăng ký doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

Bàn giao dự án mở rộng hệ thống cấp nước TP Vĩnh Yên

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có ý kiến về việc bàn giao Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản.

Bồi thường, hỗ trợ tái định cư DA Quản lý nước Bến Tre

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản.

Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình vay vốn ODA Hàn Quốc.

Kiểm soát mặn, cung cấp nước ngọt cho hộ dân Bến Tre

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản.

Gia hạn Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Theo đó, Dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến hết ngày 30/8/2019.

Đầu tư dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Điều chỉnh dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng".