Phó Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ

Phạm
Bình
Minh

Họ và tên
Phạm Bình Minh
Ngày sinh
26/03/1959
Quê quán
Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Dân tộc
Kinh
Ngày vào Đảng
19/5/1984
Ngày chính thức: 19/11/1985
Học vị
Thạc sỹ Luật pháp và Ngoại giao.
Lý luận chính trị
Cao cấp
Chức vụ
  • • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII,XIII.
  • • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII,XIII.
  • • Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Khen thưởng
  • • Huân chương Lao động hạng Nhất (2015)
  • • Huân chương lao động hạng Ba (2009)
  • • Chiến sỹ thi đua toàn quốc (2010)
  • • Huân chương Tự do (It-xa-la) hạng Nhì của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2015).

Tóm tắt tiểu sử

10/1981-9/1982

Cán bộ Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

9/1982-01/1986

Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

01/1986-12/1989

Cán bộ Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

12/1989-6/1991

Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

6/1991-7/1992

Phó Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

7/1992-6/1994

Học Thạc sỹ về Luật pháp và Ngoại giao tại Đại học Fletcher, Hoa Kỳ.

6/1994-7/1999

Phó Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

8/1999-10/2001

Đại sứ, Phó trưởng Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

10/2001-02/2003

Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

3/2003-9/2006

Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

4/2006-01/2011

Ủy viên dự khuyết, rồi Ủy viên (từ tháng 01/2009) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

9/2006-8/2007

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

8/2007-8/2011

Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

02/2011-01/2016

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

07/2011-07/2016

Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

08/2011

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

11/2013

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

01/2016

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

05/2016

Được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 1/2021

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ngày 07/4/2021

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021./.