Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Lai Châu vừa tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, cho sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; an sinh xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20/7/2020, tỉnh Lai Châu đã giải ngân đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (36,7%).

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu đã có nhiều cố gắng, đạt được một số thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian qua.

Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tới, tỉnh Lai Châu cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa phương mình.

Bên cạnh đó, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỉnh tiếp tục rà soát tình hình thực hiện, giải ngân và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, công trình, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ODA và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 (Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ).

Tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn; triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Chuẩn bị các điều kiện và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đường nối TP Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Về khởi công đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật và cắm mốc giới giải phóng mặt bằng của dự án để bàn giao cho địa phương; chủ động cân đối, bố trí đủ vốn để địa phương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện và sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để Bộ Giao thông vận tải khởi công xây dựng công trình trong Quý I năm 2021.

Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp vào danh mục các dự án nâng cấp quốc lộ 279 nối Lai Châu với Sơn La, quốc lộ 4H của Bộ quản lý theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

Về đầu tư xây dựng đường dây 110kV Pắc Ma - Mường Tè và Nậm Củm - Mường Tè; đầu tư hệ thống đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè và hoàn thiện quy hoạch đầu tư hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh, Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc triển khai các công trình lưới điện 110kV có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu đã được Bộ Công Thương phê duyệt để giải tỏa công suất các dự án thủy điện Pắc Ma và Nậm Củm 4, không để xảy ra tình trạng mất đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện đấu nối; đồng thời hướng dẫn việc triển khai trạm biến áp 220kV Pắc Ma và đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè đồng bộ với tiến độ các nguồn điện khác trong khu vực huyện Mường Tè để đảm bảo hiệu quả kinh tế chung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 2932/VPCP-CN ngày 14/4/2020 của Văn phòng Chính phủ./.