Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 1
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 2
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 3
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 4
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 5
Phó Thủ tướng trao tặng nhà trường 05 bộ máy tính phục vụ công tác học tập của học sinh. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 6
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 7
Phó Thủ tướng chụp ảnh chung với các thầy cô, các em học sinh nhà trường. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 8
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 9
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 10
Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 11
Phó Thủ tướng thăm ký túc xá của trường. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 12
Phó Thủ tuớng thăm nhà ăn của nhà trường. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 13
Phó Thủ tướng thăm thư viện nhà trường. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm - ảnh 14
Ảnh: VGP/Hải Minh