Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, XIV, XV (từ 14/11/2013 đến 5/1/2023)

Toàn văn Phát biểu của UVBCT, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

13:09 | 14/10/2020

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, diễn ra ngày 14/10/2020.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu, 

Thưa Đại hội,

Hôm nay, tôi và các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương rất phấn khởi, vui mừng tới dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, của Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk – vùng đất anh hùng, thủ phủ của đại ngàn Tây Nguyên, đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Đăk Lăk lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk đã tích cực triển khai và lãnh đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời đã chủ động chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa trình bày tại Đại hội thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết.

 

Báo cáo phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; dự báo tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nổi bật là:

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thu ngân sách tăng mạnh, kết cấu hạ tầng chuyển biến khá. Diện mạo nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển và từng bước thể hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội cấp vùng.

Công nghiệp có bước phát triển mới. Sản xuất công nghiệp tăng trên 10%/năm. Tiềm năng, lợi thế của địa phương về năng lượng tái tạo được quan tâm, phát triển nhanh. Công nghiệp chế biến phát triển đúng định hướng, nhất là việc kêu gọi đầu tư và đưa vào hoạt động các nhà máy bảo quản nông sản, chế biến cà phê.

Nông nghiệp tăng trưởng cao, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn. Tái cơ cấu nông nghiệp đang được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tuy gặp khó khăn, song vẫn duy trì được các thị trường truyền thống, tiếp cận được một số thị trường mới, giữ được kim ngạch xuất khẩu khá.

Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tỉnh đã phát huy tốt hoạt động du lịch sinh thái gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; hình thành một số khu du lịch trọng điểm.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ rõ rệt. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát triển rộng khắp. Các lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể được khai thác hiệu quả.

Giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ đạt nhiều tiến bộ. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Hệ thống các trường đại học từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, khu vực Tây Nguyên và các nước bạn Lào, Căm-pu-chia. Hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được nâng lên. Việc hình thành một số khu nông nghiệp công nghệ cao bước đầu thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực về công nghệ.  

Công tác giảm nghèo bền vững gắn liền với các hoạt động đào tạọ nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện, chuyển biến rõ nét. Các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được duy trì thực hiện; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh và ngày càng mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.
Công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo được thực hiện đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trên địa bàn; giải quyết kịp thời nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo, đồng thời đề cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đắk Lắk đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác dân vận sâu sát cơ sở hơn, quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những nơi nhạy cảm, phức tạp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tích cực vai trò đại diện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Những kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ qua là hết sức đáng tự hào, làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, tôi nhất trí với một số hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong Báo cáo chính trị.

Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân của các hạn chế, nhất là các hạn chế về phát triển kinh tế, khả năng kết nối trong phát triển giữa các ngành theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tổ chức xây dựng Đảng và chính quyền.

 Từ đó, đề nghị Đảng bộ tỉnh rút ra các bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thưa Đại hội,

Bước vào thập niên thứ ba của Thế kỷ XXI, thế giới đang chuyển biến sâu sắc, mau lẹ và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nguyện vọng của các dân tộc trên thế giới, song đang gặp nhiều thách thức, nhất là tình trạng kinh tế thế giới suy thoái, cạnh tranh chiến lược nước lớn, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, những biến động trong cục diện quốc tế bị đẩy nhanh hơn, tác động trực tiếp, nhiều chiều tới môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, sau 90 năm thành lập Đảng, 75 năm giành được độc lập, 45 năm thống nhất đất nước, và 35 năm triển khai công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, chúng ta đã đạt được những thành tựu vô cùng đáng tự hào.

Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam bước vào thời kỳ chiến lược mới, đổi mới toàn diện, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Đắk Lắk có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, nằm ở vùng lõi khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Căm-puchia; có bề dày truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa đa dạng và đặc sắc; có nhiều tiềm năng, lợi thế về rừng, đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng. Tỉnh có nhiều điều kiện, tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại, du lịch, trở thành tỉnh phát triển nhất Tây Nguyên. 

Vì vậy, tại Đại hội này, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Đắk Lắk, tôi đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu: xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, là trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực”.

Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận, xem xét.

Thứ nhất, đối với Đắk Lắk, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ then chốt để vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, vừa giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới.

Cần chuyển mạnh tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “làm kinh tế nông nghiệp”, tập trung đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, công nghệ cao. Ứng dụng khoa học công nghệ cao, tăng cường chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm quan trọng của tỉnh.

Từng bước xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ.

Thứ hai, cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Căm-pu-chia, và rộng hơn là Tiểu vùng Mekong.

- Theo đó, cần chú trọng rà soát, xây dựng quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn, với tư duy đẩy mạnh liên kết vùng trong cả nước và với tiểu vùng Mekong để tạo động lực phát triển. Tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng các tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Chú trọng phát triển du lịch và dịch vụ tài chính, logistics để Đắk Lắk vừa là điểm đến, vừa là điểm trung chuyển khách du lịch, vốn và hàng hóa của cả khu vực.

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên, trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm, nhằm tạo động lực phát triển tỉnh trong thời gian tới theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị.

- Đồng thời, cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Theo đó, đề nghị tỉnh tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, các hiệp định thương mại tự do mà ta đã ký kết để mở rộng thị trường cho sản phẩm của tỉnh, đẩy mạnh đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên như công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, du lịch, dịch vụ…

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, người có công, thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa; hạn chế di dân tự do. Đặc biệt coi trọng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ giáo dục, đào tạo, nâng cao kỹ năng lao động.

Thứ tư, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy hoạch tổng thể bổ trí quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh theo quy hoạch vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển; quan tâm thúc đẩy tin cậy, hợp tác mọi mặt với các tỉnh giáp biên Căm-pu-chia. 

Tập trung ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Thứ năm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu.

Tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thưa Đại hội,

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, chú trọng cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ trẻ vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới.

Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn!

Bài phát biểu
Phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị quốc tế về thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm

Phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị quốc tế về thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm

15:51 | 25/02/2022

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị quốc tế "Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế", diễn ra tại Hà Nội ngày 25/2/2022.

Các nguồn khác
Những bài học quý từ thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Những bài học quý từ thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020

19:02 | 11/12/2020

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Chúng ta đã có những đóng góp quan trọng, trưởng thành vượt bậc và hiện đã trở thành một trong những thành viên nòng cốt, dẫn dắt, xây dựng và xác định các luật chơi trong ASEAN và khu vực”.